Počas uplynulých štyroch dní 16. – 19.3.2023 sa v žilinskom lezeckom centre LA SKALA uskutočnila špecializovaná časť kurzu na získanie licencie “Tréner športového lezenia 1. kvalifikačného stupňa”. Kurzu sa zúčastnilo sedem záujemcov.

Všetci frekventanti prešli úvodným testom lezenia s lanom, následne absolvovali teóriu: základná terminológia v športovej príprave, fyziológia, stavba tréningovej jednotky, fyzioterapia, vývinové špecifiká a osobitosti tréningovej prípravy detí a mládeže, flexibilita, stavanie ciest a bouldrov. Po teoretických častiach nasledovali ukážky tréningov v praxi a praktické cvičenia s fyzioterapeutkou a trénerkou Aďou Čepcovou. Na záver budúci tréneri úspešne vykonali písomný test a praktický výstup.

Všetkým účastníkom kurzu ďakujeme za skvelý prístup!

Tiež ďakujeme trénerom, ktorí sa na celej príprave a realizácii podieľali: Andrea Čepcová, Vladimír Mihál a Igor Kollár.

Text: Igor Kollár

Foto: Vladimír Mihál a Igor Kollár