V prílohách prinášame vyhodnotenie Horolezeckej ligy za mesiac júl 2023. V júlovej tabuľke sú zverejnené jednotlivé bodovo najhodnotnejšie výstupy jednotlivých lezcov bez ohľadu na pohlavie a vek. V celkovom vyhodnotení sú potom výstupom predelené zodpovedajúce body v jednotlivých vekových kategóriách. V radosťou konštatujeme, že v júli sa do ligy zapojilo omnoho viac lezcov ako v predchádzajúcich mesiacoch a celý systém sa veľmi pekne rozbieha. Vyzerá, že do budúcna z toho bude naozaj veľmi zaujímavé porovnanie a súťaž 😊.

HOROLEZECKÁ LIGA JÚL 23

HOROLEZECKÁ LIGA – CELKOVÉ PORADIE