Komisia alpinizmu SHS JAMES sa stretla v sobotu 17. 11. 2012 na tradičnom vyhodnotení horolezeckej sezóny v Manínskej tiesňave.  Podľa programu sa zaoberala aktivitou členov repredružstva a širšieho výberu, hodnotením sezóny vo všetkých lezeckých disciplínach, nomináciou reprezentačného tímu pre rok 2013, ocenením výstupov v sezóne 2012 a programom spoločných akcií v ďalšej sezóne. Kompletné zhodnotenie sezóny pripraví jej predseda v článku pre Horolezca, stručné zdôvodnenie a závery vyhodnotenia sezóny 2012 sú nasledovné:
Celkovo bola horolezecká sezóna 2012 hodnotená pozitívne, v niektorých disciplínach sa zrealizovali mimoriadne hodnotné výstupy. Najsilnejšou kategóriou ostávajú stredné hory, naopak najväčšie rezervy sú v športovom lezení a dlhoročne v aktivite vo veľhorách.

Športové lezenie
Program podpory mladých talentov sa osvedčil a budeme v ňom pokračovať. Privítali by sme jeho rozšírenie o ďalšie mená. Tomáš Plevko zaznamenal výrazný pokrok a je zrejmé, že správne vedenie, podpora a jeho talent sú prísľubom do ďalších rokov. Seniori zásadne neprekvapili, stále výrazne zaostávame aj za európskou širšou špičkou. Ďalším negatívom je nízka aktivita v zahraničných významných oblastiach a prílišné sústredenie sa na domáce terény a projekty. V ženskej kategórii je kvalita spojená len s niekoľkými menami (Mičicová, Leitnerová). V atletických cestách Mičicová nemá konkurenciu, čo sa potvrdilo aj prelezom iba druhej cesty vôbec v stupni 8b+/10+ (Haremheb). Zlepšujúcu sa výkonnosť potvrdil Stano Klimo (3×11-), zásadné zlepšenie zaznamenal Štefan Bednár (množstvo ciest 8b-b+ v slávnych oblastiach na pár pokusov), najvyššiu kvalitu dosiahol Jakub Kováčik (8c/c+, Mind Control).

Stredné hory – Vysoké Tatry
Zimnú sezónu poznačili nepriaznivé podmienky. Napriek tomu bola aktivita vysoká, do zimného lezenia sa zapája množstvo mladých ambicióznych lezcov. Letnú sezónu vylepšila najmä úspešná aktivita na Jastrabej veži, kde sa po piatich rokoch podarilo zopakovať voľne vylezený Jet Stream, 10-/10, Krištoffy, Peťo.

Stredné hory – Alpy
Najlepší výkon v zimnej sezóne podal Paľo Rajčan, keď v dvojici s Wolfim Hellom vyliezli ťažký prvovýstup v severnej stene Langkofelu. Najlepší  OS štýl, dĺžka cesty , vysoká technická a najmä psychická obťažnosť len potvrdzujú obrovský Rajčanov potenciál. Výborný výkon podal aj Richard Nyéki v severnom kuloári na Dru, keď za deň (aj s nástupom) vyliezol všetky ťažké dĺžky OS (spolulezec D. Myslivec, nedolezené 2 dlžky).
V lete bola aktivita mimoriadne vysoká – od Čím cez Eiger až po oblasť Mont Blancu. Perspektívni mladí lezci Červienka, Húserka vyliezli množstvo ciest do 7b, pôsobili aj vo významných severných stenách  a pre tradičný alpinizmus sú prísľubom  do ďalšej sezóny. Dobrú výkonnosť  v Dolomitoch potvrdili Krištoffy s Peťom (40 rokov pre Falier, 7c+, druhý voľný prelez) a na Čimách Rajčan (Camilloto Pellisier, 8a+, za deň voľne všetky dĺžky). V Chamonix podal najlepší výkon  Miro Peťo, a to voľným prvým slovenským prelezom slávnej Americkej diretky na Fou (so Stoupom, 7c, ABO).

Stredné hory – nealpské
V Grónsku aktivita trojice Brt, Linek, Smoleň vyústila do dvoch prvovýstupov v obrovských stenách, pričom obidva boli zrealizované výborným štýlom na prvý záťah. V prípade cesty na Ulamertorsuaq sa jedná o prvovýstup v dovtedy neprelezenej stene a takmer 1300 m línia obsahuje mnohé zle odistiteľné a dlhé úseky náročného voľného lezenia.

Vysoké hory nad 6000 metrov
Aktivita slovenských lezcov v skupine Trango bola poznačená nepriazňou počasia. Napriek tomu sa dvojici Kopold – Sabovčík podarilo uskutočniť mimoriadne hodnotný prvovýstup v SZ stene Great Trango, ktorý je vlastne vôbec prvým priestupom tejto steny v alpskom štýle. Vysoká obťažnosť, dĺžka a serióznosť sú jasné pozitíva, negatívom je nedolezenie cesty technicky jednoduchým terénom na hlavný vrchol. V súvislosti s Kopoldom a postojom komisie k tejto osobe je nutné uviesť, že komisia alpinizmu riešila technickú stránku výstupu, na ktorom sa Kopold veľmi významne podieľal. Nijako to nemení  stanovisko Komisie alpinizmu a spolku z roku 2008, kedy Kopold poškodil dobré meno spolku i celého horolezectva.

Veľhory
Pozitívom je aktivita a úspešnosť Petra Hámora (K2, Kančendžonga) a špeciálne v druhom prípade jeho odvaha a vytrvalosť, keď vrcholový útok zvládol v sólovýstupe.

Ocenené výstupy za rok 2012

Športové lezenie

– Bronzová karabína: Haremheb, 8b+, Višňové, Slovensko, Lenka Mičicová. Iba druhá cesta tejto obťažnosti v ženskej kategórii.
Finančná cena: 165 €

Stredné hory

– Strieborná  karabína: Cold Fusion, 7-, M8, WI5+, OS, 1050 m, Langkofel Ostwand, Dolomity, Pavol Rajčan, 1.- 2. 3. 2012 (s Wolfom Hellim). Ťažký prvovýstup v najlepšom možnom štýle.
Finančná cena: 600 €

– Strieborná  karabína: Zachovajte paniku, prosím!, 8, 1270 m, Ulamertorsuaq, Grónsko, 1. – 8. 7. 2012, Tomáš Brt, Česká republika, Vladimír Linek, Ján Smoleň. Prvovýstup v panenskej stene v najlepšom možnom štýle.
Finančná cena: 2×800 €

– Bronzová karabína: Turbo 8+ A2, 1450 m, Ketil, 23. – 25. 6. 2012, Tomáš Brt, Česká republika, Vladimír Linek, Ján Smoleň. Prvovýstup v obrovskej stene alpským štýlom z prvého náporu.
Finančná cena: 2×500 €

– Bronzová karabína: Americká direttissima, 7c, ABO, PP team prelez, Aiguille du Fou, Mont Blanc, Miro Peťo (spolulezec Dušan Janák). Voľný prelez slávnej a náročnej cesty.
Finančná cena: 300 €

– Bronzová karabína: Jet Stream, 10-/10, PP, Jastrabia veža, Vysoké Tatry, Jozef Krištoffy,  Miro Peťo. Voľný prelez technicky najťažšej tatranskej cesty, druhý a tretí voľný prelez (prvý a druhý slovenský).
Finančná cena: 2×165 €

Vysoké hory

– Strieborná  karabína: Out of Reality, 8, M7, A3, WI 6, 1500 m, Great Trango – SZ stena, Karakoram, 1-5.8.2012, Kopold, Sabovčík (nedolezené na vrchol). Ťažký seriózny prvovýstup, prvý priestup SZ steny alpským štýlom.
Finančná cena: 2×800 €

Reprezentačné družstvo pre rok 2013

Štefan Bednár, Maroš Červienka, Ondrej Húserka, Stano Klimo, Jakub Kováčik, Jozef Krištoffy, Lenka Mičicová, Richard Nyéki, Miroslav Peťo, Pavol Rajčan, Michal Sabovčík, Ján Smoleň (každý s dotáciou 1000 Euro)

Podpora mladých talentov: Nina Kovaříková (dotácia 400 Euro), Tomáš Plevko (dotácia 600 Euro)

Ivan Žila, predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES