Komisia alpinizmu SHS JAMES sa stretla v sobotu 22. 11. 2014 na tradičnom vyhodnotení horolezeckej sezóny v Manínskej tiesňave.  Podľa programu sa zaoberala aktivitou členov repredružstva a širšieho výberu, hodnotením sezóny vo všetkých lezeckých disciplínach, nomináciou reprezentačného tímu pre rok 2015, ocenením výstupov v sezóne 2014 a programom spoločných akcií v ďalšej sezóne. Kompletné zhodnotenie sezóny pripraví jej predseda v článku pre Horolezca, stručné zdôvodnenie a závery vyhodnotenia sezóny 2014 sú nasledovné:

Celkovo bola horolezecká sezóna  2014 hodnotená ako slabá, chudobná na kvalitné výkony vo všetkých disciplínach. Je zrejmé, že zimnú a špeciálne letnú časť sezóny zásadne poznačila nepriazeň počasia, čo v kombinácii s faktom, že mnohí lezci sa sústredili na jeden jediný cieľ, ktorý sa nepodarilo naplniť, viedlo k vyššie konštatovanému o nevydarenej sezóne.  Negatívne vyznieva aj fakt, že kvôli pracovnej vyťaženosti sa v reprezentačnom družstve rozhodli nepokračovať Stano Klimo a Pavol Rajčan. Pozitívom je určite aktivita mladých lezcov, ktorá u niektorých dosiahla kvalitu, ktorá je významným prísľubom do budúcnosti.  Komisia alpinizmu ocenila aj fakt, že o svoje výkony a celkovú aktivitu sa okrem členov repredružstva podelili aj mnohí ďalší. Okrem dlhoročných spolupracovníkov komisie, niektorí lezci informovali o svojich výkonoch prvýkrát a je pravdepodobné, že v prípade ďalšieho výkonnostného progresu sa v ďalších rokoch stanú členmi repredružstva.

Športové lezenie
Program podpory mladých talentov sa osvedčil, pokračujeme v ňom a rozširujeme ho. Trojicu Kovaříková, Plevko,  Luby, dopĺňajú 12-ročná Vanda Michalková, 14-ročný Pavol Kratochvíl a 17-ročný Šimon Zentko.  Juniorky  sa posunuli na úroveň 7c-c+, juniori (Luby, Zentko) stabilizovali výkonnosť  na stupni 8b. Najmladší z juniorov – Kratochvíl sa vo svojej lezeckej sezóne  na skalách dostal na 8a (Samsara). Podobne ako minulý rok, kladne vyznieva kontinuálny progres Štefana Bednára, ktorý mal z mužov jasne najlepšiu sezónu (2x 8c+, 2x 8c). V ženskej kategórii sa nepodarilo prekonať štandard minulých sezón a platí to, čo aj v minulých rokoch, slovenskú špičku tvorí pár mien (Mičicová, Sýkorová, Štefanská) s výkonmi na úrovni 8a, 8a+.

Stredné hory – Vysoké Tatry
Zimnú sezónu, ktorá bola takmer úplne bez snehu,  poznačili nepriaznivé podmienky. Aktivita s výnimkou severných veľkých stien bola pomerne vysoká, ale o kvalitu sa pričinili najmä českí a poľskí horolezci. Prvé opakovanie Kráľovského previsu, M12 sa podarilo dvojici Janák-Straka, severné steny Ganku či Javorákov boli navštevované a prelezené takmer výhradne Poliakmi. O zaujímavú reťazovku severných stien Stanislawského cestami sa pokúsili Kadlečík so Sabovčíkom a za  6 dní vyliezli Weberovku, západnú Lomnicu a Malý Javorový štít. Viac im nepriaznivé podmienky nedovolili.
Leto sa nieslo v podobnom duchu, neustále daždivé počasie nedalo šancu kvalitným výstupom. Aktivita sa sústredila na nižšie a dostupnejšie steny (Ostrva, pod Skokom), kde vzniklo niekoľko nových ciest v strednej obťažnosti.

Stredné hory – Alpy
Výborný výkon v zimnej alpskej sezóne podal  tradične Paľo Rajčan, a to prvovýstupom  Evolution, M9+, WI5+ s Wolfgangom Hellim. Pozitívom je vyššia aktivita v typických veľkých  ľadových stenách, tu boli aktívni a úspešní Červienka-Húserková (Lagarde direct, Les Droites) a v apríli v Heckmeirovej ceste na Eiger Červienka s Húserkom.
Leto bolo podobne ako v Tatrách nepriaznivé, upršané a usnežené. Aktivita v skalných stenách bola malá, napriek tomu, výborný výkon na Marmolade podali Húserka s Milovskou, keď OS preliezli Giordaniho Olimpo, 8/8+.
Záver letnej sezóny sa niesol v duchu storočných podmienok v severných stenách, čo využili na Grandes Jorasses v Coltonovej ceste najprv Červienka s Húserkom (jednodňový prelez) a neskôr na Matterhorne v ceste Schmidtovcov Červienka s Húserkovou.

Veľhory
Peter Hámor zdolal svoju 12 osemtisícovku – Shisha Pangma, jeseň v Himalájach poznačila najmä tragédia na Dhaulágiri, ktorej obeťami sa žiaľ stali aj slovenskí horolezci.

Ocenené výstupy za rok 2014

Stredné hory
Bronzová karabína: Evolution, M9+, WI5+, Vallunga, Dolomity, 15.3. 2014, Pavol Rajčan  (s W. Hellim). Prvovýstup náročnej 4-dĺžkovej línie, bez použitia nitov.
Finančná cena: 1 x 400 €

Reprezentačné družstvo pre rok 2014

juniori (dotácia po 600 Euro): Nina Kovaříková, Tomáš Plevko, Róbert Luby, Vanda Michalková, Pavol Kratochvíl, Šimon Zentko
seniori (dotácia po 1000 Euro): Štefan Bednár, Maroš Červienka, Ondrej Húserka, Katarína Húserková

Ivan Žila, predseda Komisie alpinizmu SHS JAMES