Na tradičnom ukončení horolezeckej sezóny v Manínskej tiesňave dňa 27. 11. 2010 rozhodla komisia alpinizmu SHS JAMES o ocenení najlepších výstupov v roku 2010 a o zložení reprezentačného družstva pre rok 2011. Sezóna bola hodnotená ako slabá, a to takmer vo všetkých lezeckých disciplínach.

Výnimkou sú mixové a drytoolingové výstupy Pavla Rajčana, ktoré dosahujú európsku úroveň. Ďalším pozitívom je vysoká aktivita mladých lezcov Húserku a Červienku v stredných horách.

Ocenené výstupy za rok 2010

Drytooling

Strieborná karabína: Dolomity, Monte Cristalo, Ice Age 3, M13 RP, marec 2010, Pavol Rajčan. Prelez ťažkej mixovej cesty, v tomto stupni obťažnosti prvý slovenský prelez. Finančná cena: 300 Euro

Reprezentačné družstvo pre rok 2011

Maroš Červienka, Ondrej Húserka, Stano Klimo, Matúš Kostka, Jozef Krištoffy, Dionýz Kuráň,  Miro Peťo, Pavol Rajčan, Ján Smoleň – všetci s dotáciou 900 Euro na člena

Ivan Žila, predseda komisie alpinizmu