V sobotu 24. novembra 2018 sa na chate dobrovoľnej Horskej služby pri Štefanovej v Malej Fatre uskutočnil tradičný horolezecký „záver sezóny“. Páni z horskej služby nám zabezpečili perfektný servis, takže sme sa mohli plne venovať práci a diskusiám. Členovia komisie alpinizmu spolu s predsedom SHS Igorom Kollerom zhodnotili všetky zaslané dotazníky s výstupmi. Bohužiaľ mimo reprezentantov, mnoho ďalších lezcov výstupy neposlalo.

Po vyhodnotení výkonov a aktivity jednotlivcov sa už novým systémom stanovili reprezentačné družstvá. V zmysle dohody komisie alpinizmu z februára sa seniorské aj juniorské družstvá rozdelili na A a B skupiny podľa kvality a kvantity podaných výkonov. Popri družstvách sme navrhli ocenenia za  najlepšie výstupy sezóny. Návrhy sme potom konzultovali zo samotnými lezcami a po zaujímavej diskusií a ďalších návrhoch sme definitívne rozhodli o ocenených výstupoch. Tento viacstupňový spôsob vyhodnotenia výstupov sa ukázal ako vhodnejší a spravodlivejší. Podrobnosti, ako aj zdôvodnenie zloženia družstiev a ohodnotených výkonov sa dočítate v nasledujúcom čísle Horolezca.

Pre rok 2018  sme ocenili nasledovné výstupy

BOULDERING

Bronzová karabína: NEW BASE LINE 8B+ Fb, Magic Wood, Švajčiarsko 18. 7. 2018, Štefan Bednár, finančná odmena 300 €
Bronzová karabína: NEW BASE LINE 8B+ Fb, Magic Wood, Švajčiarsko 17. 7. 2018, Lukáš Petriľák, finančná odmena 300 €

Bronzová karabína: ILL TRILL  8B+ Fb, Magic Wood, Švajčiarsko, Štefan Bednár, finančná odmena 300 €
Bronzová karabína: THE DAGGER 8B+ Fb, Magic Wood, Švajčiarsko, Šimon Zentko, finančná odmena 300 €
Čestné uznanie: CRACKLINE 8B Fb, Chironico Švajčiarsko, Štefan Bednár
Čestné uznanie: POSOLSTVO 8B/B+ Fb, Turniská, Slovensko, Lukáš Petriľák

SKALKY

Bronzová karabína: PATA NEGRA 8c PP, Rodellar, Španielsko, 22. 6. 2018, Vanda Michalková, finančná odmena 300 €

Vanda Michalková, Pata Negra, 8c PP, Rodellar, foto Jan Bednařík

Bronzová karabína: RUSTY NAIL 8b+ FL, Baile Herculane, Rumunsko, Peter Kuric, finančná odmena 300 €

Peťo Kuric v ceste RUSTY NAIL 8b+ FL

Bronzová karabína: LA MALA 8b OS, Chulilla, Španielsko, 21. 3. 2018 Jakub Kováčik, finančná odmena 300 €
Bronzová karabína: LA BELLA PROTEGIDA 8b OS, Chulilla, Španielsko, 23. 3. 2018 Jakub Kováčik, finančná odmena 300 €
Čestné uznanie: SAMSARA 8a PP, Mišja Peč, Slovinsko, 30. 4. 2018, Lujza Michalková
Čestné uznanie: KANIBAL 11- PP, Harmanec, Slovensko, Pavel Kratochvíl
Čestné uznanie: cesty GRACIAS FINA 8a PP, Rodellar, Španielsko a CATS 8a PP Baile Herculane, Rumunsko, Tristan Sýkora
Čestné uznanie: cesty KANIBAL 11-PP, PULP FICTION 11- PP a TANEC S VLKMI 11-PP, Harmanec, Slovensko, tri ťažké cesty vylezené v krátkom slede, Róbert Luby

VYSOKÉ TATRY

Čestné uznanie: ČAKAJÚCI KOMÍN M7 WI5+ OS, Veľká javorová veža, Vysoké Tatry, 23. 1. 2018, Ondrej Húserka, Dušan Ondrášek
Čestné uznanie: BUMERANG M9+ PP, prvý voľný priestup,  Stena pod limbou, Vysoké Tatry, 17. 3. 2018, Marek Radovský, Ján Svrček

STREDNÉ HORY

Strieborná  karabína: FREERIDER 5.13a PP, El Capitan, Yosemite, USA, 17. 9. – 24. 9. 2018, Michaela Izakovičová, finančná odmena 800 €
Bronzová  karabína: FREERIDER 5.13a PP, El Capitan, Yosemite, USA, 17. 9. – 24. 9. 2018, Ivan Šabo, finančná odmena 300 €
Bronzová  karabína: HOTEL SUPRAMONTE 8b PP, Sardínia, Taliansko, 27. 4. 2018, Jozef Krištoffy, finančná odmena 300 €

Jožo Krištoffy v ceste Hotel Supramonte, 10, foto Vlado Linek

Čestné uznanie: HOKA HEY 7a+ trad, OS, RP, Kjerag, Nórsko, 26.7.2018 Michaela Izakovičová, Ivan Šabo
Čestné uznanie: CHERGIANIHO CESTA M7, Ušba, Kaukaz, Maroš Červienka, Richard Nemec

VYSOKÉ HORY

Nebolo udelené.

Zloženie  reprezentačných družstiev pre rok 2019

Reprezentačné A družstvo seniori: Štefan Bednár, Michaela Izakovičová, Vanda Michalková, príspevok na činnosť reprezentanta 1500 €
Reprezentačné B družstvo seniori: Ondrej Húserka, Jakub Kováčik, Jozef Krištoffy, príspevok na činnosť reprezentanta 1200 €
Reprezentačné A družstvo juniori – športové talenty: Pavel Kratochvíl, Peter Kuric, Róbert Luby, Michal Mikušínec, príspevok na činnosť reprezentanta 900 €
Reprezentačné B družstvo juniori – športové talenty: Michal Grzyb, Lujza Michalková, Tomáš Plevko, Tristan Sýkora, Šimon Zentko, príspevok na činnosť reprezentanta 600 €

Asi ste si iste všimli pri čítaní ocenených výstupov, horolezecká sezóna bola celkovo slabšia a výborné výkony sa podávali hlavne na bouldroch, skalkách a v skalných viacdĺžkových cestách. Alpinizmu bolo tento rok pomenej a vo vysokých horách sa nám nedarilo vôbec. Do slabšej sezóny sa určite premietla aj tragická nehoda špičkového horolezca a nášho kamaráta Maroša Červienku v oblasti Mont Blanku, ktorá výrazne poznačila plány a lezeckú sezónu viacerým lezcom.  Musíme byť všetci v horách ešte viac opatrnejší! Pevne však verím, že  budúci rok naši lezci zabojujú nielen na skalkách, ale aj v tradičných svetových baštách alpinizmu. Lezecký potenciál aj chuť na takéto výkony určite majú. Potešitelné  je, že nám rastie mladá generácia silných lezcov, ktorí sa neboja pôsobiť aj v horách a prenášať tam výkony zo skaliek. Treba ale, aby starší a skúsenejší alpinisti pôsobili ako mentori a usmerňovali mladých, ako vo výbere cieľov, tak aj v taktike a príprave na takéto výstupy.

Ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na zorganizovaní záveru sezóny, menovite predsedovi SHS James Igorovi Kollerovi a  sekretárovi Antonovi Pacekovi. Vďaka patrí aj členom Komisie alpinizmu, ktorí prišli a svojimi radami prispeli do plodnej diskusie. Dúfam, že sa budúci rok v  posledný novembrový víkend  opäť stretneme vo Vrátnej. Nech sa Vám v budúcom roku všetkým darí na skalách  a vždy sa vráťte v zdraví domov.

Martin Heuger, predseda Komisie alpinizmu